เมนูหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Home หน่วยตำรวจในสังกัด กองกำกับการ 8
ฝ่ายอำนวยการ 8 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 12:29 น.

 

 

กำหนดหน้าที่การงานของ  ฝ่ายอำนวยการ  8 (กิจการต่างประเทศ) กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 2

 
(8)  ฝ่ายอำนวยการ 8 มีหน้าที่และความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานกิจการต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
              1.  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า –ออก ของฝ่ายอำนวยการ 8
              2.  งานวิเทศสัมพันธ์
              3.  จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข่าวต่าง ๆ จากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในข้อมูล หรือประโยชน์ของการพัฒนาหน่วยงานในตำรวจภูธรภาค
              4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจภูธรภาคกับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ
              5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานของตำรวจภูธรภาค
              6.  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ
              7.  ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจขอลาไปศึกษาดูงาน หรือเดินทางไปต่างประเทศ
              8.  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานแปลและล่าม
              9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
            10.  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 กรกฏาคม 2010 เวลา 12:16 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: affordable hosting cheap vps Valid XHTML and CSS.

ตำรวจภูธรภาค ๒ ถ.วชิระปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000